Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz Ząbkowska 36
Działanie: Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 14

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Markowska 14

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. zawarto kontrakt z wykonawcą


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!