Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10,10A,12
Działanie: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi- kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2019

Adres: Strzelecka 10A

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego. W 2018 roku, budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!