Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2020-12-01

Adres: ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa

Podmiot realizujący: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, samorządowy zakład budżetowy m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: 22 162 72 09; biuro@aktywnawarszawa.waw.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: 22 443 24 55; Sekretariat.BSiR@um.warszawa.pl

Opis działania:

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu", planowana jest budowa Skweru sportów miejskich, modernizacja budynku pływalni oraz modernizacja basenu zewnętrznego wraz zagospodarowaniem terenu. W projekcie zaplanowano także budowę zadaszonego lodowiska wraz zapleczem sanitarno-szatniowym.

 

 

 

 

Zakres rzeczowy realizacji zadania inwestycyjnego:
- modernizacja budynku głównego basenu m.in. nadbudowa tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej,
- rewitalizacja basenu odkrytego wraz z budową kompleksu brodzików z atrakcjami wodnymi,
- budowa placu zabaw dla dzieci,
- budowa krytego lodowiska (hokejowego) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,
- budowa boisk do siatkówki plażowej,
- zagospodarowanie terenu zielonego/wypoczynkowego w postaci małej architektury,
- modernizacja miejsc parkingowych,
- budowa skweru sportów miejskich wyposażonego m.in. w elementy skateparku oraz urządzenia rekreacyjne typu bouldering (ścianka wspinaczkowa), pumptrack, kalistenika, slackline, linarium.
 


wizualizacja budynku pływalni po modernizacji_Ośrodek Namysłowska

stan obecny budynku pływalni_Ośrodek Namysłowska

stan obecny_Ośrodek Namysłowska

stan obecny_Ośrodek Namysłowska

teren zewnętrzny_Ośrodek Namysłowska

Etapy realizacji działania:

1. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
2. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
3. przygotowano przetarg na wybór projektanta
4. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
5. opracowano dokumentację techniczną
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!