Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: ul. Trocka 4

Podmiot realizujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu realizującego: tgoldowska@um.warszawa.pl tel. 22 44 38 612

Podmiot nadzorujący: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: tgoldowska@um.warszawa.pl tel. 22 44 38 612

Opis działania:

Planowane jest wykonanie trzech boisk: boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i nożną, boiska do siatkówki i tenisa  oraz boiska do koszykówki, bieżni trzytorowej oraz skoczni do skoków w dal. Uzupełnienie części infrastruktury szkolnej w boiska i inne urządzenia sportowo-rekreacyjne.

 

Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4
Szacunkowy koszt realizacji zadania 3 500 000 zł, w tym w roku 2017 –  2 950 000 zł.

W ramach już zrealizowanych robót rozebrana została i zutylizowana nawierzchnia asfaltowa i na jej miejscu w części północnej wybudowano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy z nawierzchnią poliuretanową i ścianką tenisową oraz drogę wewnętrzną pożarową z parkingami i placykiem gospodarczym. Boiska zostały ogrodzone i zabezpieczone piłkochwytami. Przebudowano również zniszczone schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony boisk. Zabudowano podcień na pomieszczenia zaplecza boisk. Cały teren został wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie oraz monitoring. Etap II - budowa bieżni, toru rolkarskiego i placu do skateparku nie został zrealizowany ze względu na brak środków finansowych. Dokończenie realizacji zadania wynaga pozyskania dotatkowych środków z budżetu na rewitalizację.

Boiska są intensywnie wykorzystywane przez uczniów,którzy mogą rozwijać swoje pasje sportowe.


 


plan zagospodarowania boisk przy ul. Trockiej

2018 rok

ul. Trocka 4 - budowa boisk

ul. Trocka 4 - nowe schody do szkoły

przebudowa boisk czerwiec 2017

cd czerwiec 2017 prace trwają

czerwiec 2017 cd dalszy będzie

czerwiec 2017 to mamy

czerwiec 2017 tak pięknie

czerwiec 2017 tu też

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. zawarto kontrakt z wykonawcą
3. uzyskano pozwolenie na budowę
4. wykonano techniczne prace realizacyjne (usługi i roboty)
5. realizacja robót budowlanych
6. zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, rekreacyjne, korekcyjne
7. oddano obiekt do użytkowania


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!