Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka
Działanie: TU PRAGA WAW PL II

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2017

Adres: Nowa Praga

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy 'Q Zmianom'

Podmiot nadzorujący: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPIPS@um.warszawa.pl, 443 14 40

Opis działania:

TU PRAGA WAW PL II to projekt partnerski skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Nowa Praga.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, m.in.: edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, sportowe i inne.

Celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

W ramach projektu odbywają się nastepujące zajęcia:

 1. pogotowie lekcyjne,
 2. zajęcia artystyczno-rozwojowe – zajęcia wokalne, muzyczne, taneczne, artystyczne;
 3. socjoterapia,
 4. streetworking,
 5. animacja środowiskowa m.in.: zajęcia sportowe, rekreacyjne, animacyjne, gry i zabawy grupowe, podwórkowe;
 6. Szkoła Ruchoma,
 7. warsztaty w szkołach – skierowane do uczniów szkół SP 127 i G 30 w Warszawie,
 8. warsztaty w świetlicach,
 9. terapia zajęciowa - choreoterapia oraz biblioterapia,
 10. Światoteka – przestrzeń dla realizacji działań społeczno-kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej,
 11. zajęcia dziennikarskie,
 12. zajęcia specjalistyczne – dedykowane dla uczniów ze specyficznymi potrzebami, m.in.: logopedyczne, integracji sensorycznej, reedukacyjne.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!