Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Łochowska 38A, 40 i Otwocka 7
Działanie: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Otwocka 7

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Otwocka 7

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.

Planowany zakres prac remontowo-modernizacyjnych:

• Zmiana aranżacji piwnicy z pracami towarzyszącymi
• Remont stropu nad piwnicą
• Wymiana stropów międzykondygnacyjnych
• Remont klatki schodowej
• Porządkowanie i wykonanie przewodów kominowych
• Remont elewacji
• Wymiana konstrukcji balkonów
• Wymiana stolarki drzwiowej
• Remont dachu
• Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych
• Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z węzłem cieplnym
• Wymiana instalacji elektrycznych
• Doposażenie w instalację alarmową, teletechniczną
• Zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości

Zakres prac może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!