Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: ul. Frycza-Modrzewskiego

Podmiot realizujący: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Podmiot nadzorujący: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: ppl.wir@um.warszawa.pl

Opis działania:

Inwestycja realizowana była w latach 2016-2017. Etap projektowania poprzedzony został konsultacjami społecznymi z mieszkańcami ulicy, które odbyły się w kwietniu 2016 r. Ponadto kilkakrotnie po zakończonych konsultacjach organizowane były spotkania mieszkańców z projektantem w celu omówienia szczegółów związanych z planowanymi działaniami. We wrześniu 2017 r. ukończono prace związane z przebudową ulicy. W ramach wykonanych działań ulica została odwodniona, oświetlona, utworzono nowe miejsca parkingowe, niskie nasadzenia, a także posadzono nowe szpalery drzew. Na wniosek uczestników konsultacji postawiona także nową altanę śmietnikową. Całość prac jest częścią procesu związanego z rewitalizacją Kamionka. Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego to jeden z kilku projektów rewitalizacyjnych prowadzonych w okolicach Dworca Wschodniego.

 


ulica Frycza-Modrzewskiego po zakończeniu przebudowy

ulica Frycza-Modrzewskiego przed przebudową

ulica Frycza-Modrzewskiego przed przebudową

ulica Frycza-Modrzewskiego w trakcie przebudowy

ulica Frycza-Modrzewskiego w trakcie przebudowy

ulica Frycza-Modrzewskiego po zakonczeniu przebudowy

ulica Frycza-Modrzewskiego po zakończeniu przebudowy

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. przeprowadzono konsultacje społeczne
2. przygotowano przetarg na wybór projektanta
3. przygotowano przetarg na wybór wykonawcy
4. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!