Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Siedlecka 25 i 29
Działanie: Rewitalizacja obszaru Szmulowizna- kwartał Łomżyńska- ul. Siedlecka 29

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2018

Adres: Siedlecka 29

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt ma na celu na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków.


 


Siedlecka 29 przed remontem

Siedlecka 29 przed remontem

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. opracowano dokumentację techniczną
2. realizacja robót budowlanych
3. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!