Modernizacja budynku przy ul. Targowa 40

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2016

Adres: Targowa 40

Podmiot realizujący: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@zgn-praga-pn.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Polityki Lokalowej Urząd m.st. Warszawy

Kontakt do podmiotu nadzorującego: Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl

Wartość działania: 4693214.00 PLN

W tym ze środków UE: 0.00 PLN

Opis działania:

Projekt jest ukierunkowany na poprawę warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym oraz poprawę stanu technicznego budynków. Remont i modernizacja budynków poprawi standard zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Zadanie zakończono w 2016r. Wykonano prace remontowo-modernizacyjne: wzmocnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej, wymiana stropów, remont biegów i spoczników schodowych, wymiana więźby dachowej, pokrycia dachowego wraz z obróbkami, wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku frontowego i wszystkich ścian oficyny, odtworzenie lub remont balkonów, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wykonanie węzła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyposażenie lokali w urządzenia sanitarne, wykonanie podłóg i posadzek, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku.
 


Targowa 40 po modernizacji

Targowa 40 po modernizacji

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!