Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2019

Adres: Jagiellońska 28

Podmiot realizujący: Teatr Baj

Kontakt do podmiotu realizującego: teatr@teatrbaj.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Rewitalizacja i modernizacja budynku Teatru Baj przy ul. Jagiellońskiej 28.

Remont i modernizacja zabytkowej siedziby instytucji, w tym dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będzie obejmował zbudowanie sal prób i pracy warsztatowej dla aktorów, pozwalające na podnoszenie jakości tworzonych spektakli i usprawnienie działalności teatru i zbudowanie sceny kameralnej dla spektakli w nurcie Bajowe Najnaje dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat. W ramach zadania powstanie Muzeum Lalek Teatralnych i Scenografii.


fot. materiały Teatru Baj

fot. materiały Teatru Baj

fot. materiały Teatru Baj

fot. materiały Teatru Baj

fot. materiały Teatru Baj

fot. materiały Teatru Baj

Etapy realizacji działania:

1. przeprowadzono konsultacje społeczne
2. zawarto kontrakt z wykonawcą
3. przygotowano wytyczne funkcjonalno użytkowe
4. zakończono roboty budowlane


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!