Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2023

Adres: Grochowska 272

Podmiot realizujący: Orkiestra Sinfonia Varsovia

Kontakt do podmiotu realizującego: imp@sinfoniavarsovia.org

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Zadanie ma na celu utworzenie nowoczesnej infrastruktury, w której powstanie nowe centrum kulturalne Warszawy – skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), lecz również miejscem spędzania czasu wolnego (multiteka, kawiarnie, restauracje itp.). Siedziba Orkiestry stanie się ważną przestrzenią dla dyskusji wokół najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Będzie to jednocześnie największe tego typu centrum prawobrzeżnej Warszawy. W ramach jego działalności zakłada się poszerzenie współpracy programowej z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.


Orkiestra Sinfonia Varsovia - widok od ul. Grochowskiej

Orkiestra Sinfonia Varsovia - Sala koncertowa

Orkiestra Sinfonia Varsovia - Główne foyer

Etapy realizacji działania:

1. przygotowano lokale
2. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
3. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!