Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2023

Adres: Grochowska 272

Podmiot realizujący: Orkiestra Sinfonia Varsovia

Kontakt do podmiotu realizującego: imp@sinfoniavarsovia.org

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Ożywiamy prawą stronę Wisły i tworzymy dla warszawianek oraz warszawiaków nowe centrum kulturalne stolicy skupione wokół Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Do 2025 roku planujemy zakończyć modernizację zabytkowych obiektów i zbudować na potrzeby orkiestry salę koncertową przy ul. Grochowskiej 272. 

W kwietniu 2019r. Centrum Sinfonia Varsovia uzyskało pozwolenie na budowę. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego obejmują: zakończenie prac nad projektami wykonawczymi i dokumentacja przetargową (luty 2020), ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania przetargowego (marzec–wrzesień 2020), a następnie rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w październiku 2020 roku. Zakończenie pierwszego etapu robót budowlanych obejmującego modernizację trzech zabytkowych budynków przy ul. Grochowskiej, nastąpi w październiku 2022 roku. Zakończenie drugiego etapu robót budowlanych i otwarcie sali koncertowej planowane jest w lutym 2025 roku.

W powstającym tam centrum będzie można posłuchać muzyki poważnej i skorzystać z bogatej oferty artystycznej (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), a także podyskutować o wydarzeniach kulturalnych. Oprócz tego mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty biblioteki multimedialnej, kawiarni i restauracji. Będzie to też największe tego typu miejsce w prawobrzeżnej Warszawyie, współpracujące programowo z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.


Orkiestra Sinfonia Varsovia - widok od ul. Grochowskiej

Orkiestra Sinfonia Varsovia - Sala koncertowa

Orkiestra Sinfonia Varsovia - Główne foyer

Etapy realizacji działania:

1. przygotowano lokale
2. wyłoniono wykonawcę dokumentacji architektoniczno-budowlanej
3. realizacja robót budowlanych


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!