Fundusz Animacji Kultury - Projekty rewitalizacyjne 2017
Działanie: GRAFF-i-TY

Rok rozpoczęcia: 2017

Rok zakończenia: 2017

Adres: Nowa Praga

Podmiot realizujący: Dom Kultury Dorożkarnia w partnerstwie z Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej Pragi Północ

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Warsztaty o fotografii i graffity dla młodzieży.

Pierwszym etapem projektu będą warsztaty fotograficzne, które będa miały za zadanie pokazać i udokumentować, jak można kształtować przestrzeń miasta, jak świadomie i twórczo można wpływać na przestrzeń poprzez sztukę, jak być współtwórcą przestrzeni. Jak tworzyć a nie niszczyć.

Kolejnym krokiem będzie zdobycie wiedzy o tworzeniu graffity, nauka zasad legalnego malowania różnymi technikami używanymi przy tworzeniu graffity,  przygotowanie projektów własnych prac i wykonanie ich.

Projekt będzie realizowany na Nowej Pradze, w rejonie ulic: Szewdzkiej, Wileńskiej, Konopackiej, Równej, Czynszowej, Strzeleckiej, Zaokopowej.


Etapy realizacji działania:

1. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!