Fundusz Animacji Kultury - Projekty rewitalizacyjne 2016
Działanie: Kulturalnie zakręceni w bibliotece

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: Kuflewska 6

Podmiot realizujący: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z Wydawnictwem Białe Pióro - Agnieszka Kazała oraz Klubem osiedlowym 'Nasz klub'

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: mgornicki@um.warszawa.pl

Opis działania:

10 spotkań kulturalnych, wśród nich liczne spotkania autorskie skierowane zarówno do młodego odbiorcy jak i do dorosłych, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i warsztaty.

Projekt „Kulturalnie zakręceni w bibliotece" został zrealizowany w dwóch filiach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 12 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 64 znajdujących się przy ul. Kuflewska 6 w Warszawie. Realizacja projektu trwała od lipca do grudnia 2016 roku. W tym czasie odbyło się dziesięć spotkań kulturalnych, a wśród nich liczne spotkania autorskie skierowane zarówno do młodego odbiorcy jak i do dorosłych, spektakle teatralne, koncerty muzyczne i warsztaty. Realizacja projektu obejmowała również jego promocję, czyli rozpowszechnienie plakatów i ulotek wśród lokalnej społeczności oraz zamieszczenie niezbędnych informacji na stronie i Facebooku Biblioteki. Projekt został zrealizowany we współpracy z artystami Agencji artystycznej Pro — Arte, Teatru Czarodziej i pisarzami tworzącymi dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Partnerami lokalnymi projektu byli Wydawnictwo Białe Pióro reprezentowane przez Panią Agnieszkę Kazałę oraz Klub osiedlowy „Nasz Klub".

 

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!