Fundusz Animacji Kultury - Projekty rewitalizacyjne 2016
Działanie: Łączy nas śpiew i taniec

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: Zamiejska 1

Podmiot realizujący: Dom Kultury 'Zacisze' w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy we współpracy z RSM Praga i Chórem Seniorki

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Warsztaty taneczne i wokalne oraz wydarzenia muzyczne integrujące mieszkańców Targówka Mieszkaniowego.

Spotkania odbywały się zarówno w sali, jak i w plenerze. Projekt był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zdiagnozowane podczas spotkach roboczych ZPR i potwierdzone przez pracowników DK Zacisze, którzy realizowali wydarzenia kulturalne na terenie Targówka.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

Podczas letnich spotkań w Parku „Wiecha” osoby starsze, niepracujące, matki z dziećmi mieli możliwość przypomnieć sobie i wspólnie zaśpiewać  popularne piosenki ludowe, biesiadne, warszawskie. Prowadzący i akompaniator: Jan Czerwiński.

10 warsztatów po 2 godz. każdy - warsztaty taneczne tańca polskiego i integracyjnego. Prowadzący: Ewa Karasińska-Gajo.

10 warsztatów po 2 godz. każdy - nauka piosenek ludowych, warszawskich, pieśni patriotyczne, kolęd. Prowadzący i akompaniator: Jan Czerwiński.

Impreza integrująca mieszkańców Targówka Mieszkaniowego przygotowana z  okazji Święta Niepodległości - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Miejsce: Nasz Klub.

Muzycznie, w sąsiedzkim gronie, w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia . Miejsce: Nasz Klub
Etapy realizacji działania:

1. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!