Fundusz Animacji Kultury - Projekty rewitalizacyjne 2016
Działanie: TABOR - cygańskie lato na Grochowie

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2016

Adres: Podskarbińska 2

Podmiot realizujący: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: mgornicki@um.warszawa.pl

Opis działania:

Cykl koncertów, pokazów filmowych i warsztatów, prezentujących niezwykle ciekawą i różnorodną kulturę romską.

Cykl plenerowych koncertów muzyki cygańskiej oraz warsztatów śpiewu i tańca w wykonaniu artystów reprezentujących tradycyjną, ginącą kulturę cygańską, obecną na ziemiach polskich. Głównemu programowi towarzyszyła wystawa fotografii, plenerowe projekcje filmów o tematyce romskiej oraz spotkanie z przedstawicielką Praskich Romów. Odbył się także szereg warsztatów rękodzieła, mających na celu integrację najmłodszego pokolenia i rozbudzenie umiejętności manualnych oraz talentów artystycznych.


Etapy realizacji działania:

1. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!