Projekty rewitalizacyjne Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera
Działanie: Otwarta Ząbkowska

Rok rozpoczęcia: 2015

Rok zakończenia: 2017

Adres: Ząbkowska

Podmiot realizujący: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@powszechny.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

OTWARTA ZĄBKOWSKA to nowa formuła działań artystycznych, która wyniknęła z potrzeby zamanifestowania przez praskie środowiska twórcze swojej obecności, przypomnienia, że rewitalizacja Pragi zaczęła się od ich pojawienia się na Pradze blisko dwadzieścia lat temu. Zamknięta dla ruchu samochodów ulica Ząbkowska stanie się deptakiem i sceną, a sąsiadujące z nią podwórka, placyki i zaułki - kinem, teatrem, pracownią, klubem poetyckim, miejscem zabawy, ale przede wszystkim SPOTKANIA.

Zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie

http://otwartazabkowska.pl/

OTWARTA ZĄBKOWSKA to wydarzenie – interdyscyplinarne, angażujące rozmaite dziedziny sztuki: literaturę, muzykę, film, sztuki plastyczne i wizualne, teatr i kulinaria. 

Uzupełnione o różnorodne i wpisane w lokalny charakter warsztaty edukacyjne, artystyczne i hobbystyczne, happeningi i akcje w przestrzeni jedynej takiej ulicy w Warszawie upomina się o Pragę, wskazując na jej niezwykłą rolę w miejskiej tkance stolicy. 


fot. Arek Drygas - Stowarzyszenie Hokuspokus

fot. Arek Drygas - Stowarzyszenie Hokuspokus

fot. Arek Drygas - Stowarzyszenie Hokuspokus

fot. Katarzyna Laskowiecka

fot. Arek Drygas - Stowarzyszenie Hokuspokus

fot. Arek Drygas - Stowarzyszenie Hokuspokus

Etapy realizacji działania:

1. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
2. poszerzono program miejskich instytucji kultury
3. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!