Projekty rewitalizacyjne Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera
Działanie: Miasto Szczęśliwe

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Jana Zamoyskiego 20

Podmiot realizujący: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Kontakt do podmiotu realizującego: sekretariat@powszechny.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Współpraca, uczestnictwo, wolność, demokracja, wartości obywatelskie, niwelowanie podziałów społecznych. Właśnie tym wartościom ma być dedykowany Festiwal Miasto Szczęśliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie

http://www.powszechny.com/program-1-2.html

Druga edycja Festiwalu Miasto Szczęśliwe organizowana jest przez Teatr Powszechny i wpisuje się w plany Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy. 
Swoją nazwą Festiwal nawiązuje do głośnej książki Charlesa Montgomery’ego, w której zajmuje się on tym, jak miasto, jego organizacja i infrastruktura, wpływają na jakość i styl życia mieszkańców. Festiwal Miasto Szczęśliwe to nowy model dialogu ludzi sztuki i społeczności lokalnej. Inicjatywa wynika z chęci pogłębienia współpracy publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz rozmaitych grup artystycznych i mieszkańców Pragi. W ramach działalności Teatru powstaje szeroki program działań artystyczno-społecznych, którego realizacja przypadnie na okres od maja do października 2017 roku i skupiać się będzie na poznawaniu i przybliżaniu niepowtarzalnego charakteru dzielnicy, wyzwań stojących przed mieszkańcami oraz historii i wielokulturowości Pragi.


fot. Katarzyna Laskowiecka

fot. Karolina Musiał

fot. Katarzyna Laskowiecka

fot. Katarzyna Laskowiecka

fot. Katarzyna Laskowiecka

fot. Katarzyna Laskowiecka

Dokumenty:

Brak załączników.

Etapy realizacji działania:

1. pozyskano uczestników projektu
2. poszerzono program miejskich instytucji kultury
3. zrealizowano wydarzenie kulturalne
4. podjęto międzysektorową współpracę projektową
5. przygotowano kampanię informacyjno-promocyjną
6. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!