Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi
Działanie: Projektowanie oparte na rzemiośle

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Targowa 50/52

Podmiot realizujący: Muzeum Warszawskiej Pragi

Kontakt do podmiotu realizującego: muzeum.pragi@muzeumwarszawy.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt zakłada współpracę pomiędzy rzemieślnikami, a projektantami, zaprojektowanie i wykonanie przedmiotów jednostkowych (prototypów) lub krótkich serii produktów, a także wypracowanie wspólnych form prezentacji technik rzemieślniczych i prowadzenie warsztatów edukacyjnych. Jego częścią jest również dokumentacja i promocja międzypokoleniowej współpracy dla promocji lokalnego dziedzictwa. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w roku 2015 i 2016.

 

Celem projektu jest wsparcie niszowych  i starych zakładów rzemieślniczych oraz dostosowanie ich do obecnych realiów. Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętnosci rzemieślniczych. Rozszerzanie świadomości związanej z wartością lokalnego dziedzictwa jaką jest rzemiosło. Stworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej przy użyciu warszatów, pokazów i spotkań. 


Etapy realizacji działania:

1. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
2. poszerzono program miejskich instytucji kultury
3. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
4. zrealizowano wydarzenie edukacyjne
5. pozyskano uczestników projektu


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!