Projekty rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi
Działanie: Wokół rewitalizacji - warsztaty

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017-12-01

Adres: Targowa 50/52

Podmiot realizujący: Muzeum Warszawskiej Pragi

Kontakt do podmiotu realizującego: muzeum.pragi@muzeumwarszawy.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Wokół rewitalizacji to cykl 12 warsztatów skierowanych do aktywistów, urzędników i specjalistów. Warsztaty tematyczne będą kontynuacją i wynikiem debat i spotkań tematycznych w ramach cyklu 'Wokół rewitalizacji', prowadzonych w Muzeum od stycznia 2016. Poświęcone będą między innymi zieleni miejskiej, konsultacjom społecznym, placom zabaw dla dzieci, drogom rowerowym i innym działaniom.  

Warsztaty będą prowadzone przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Miasta z Biur odpowiedzialnych za działania oraz ze specjalistami z danych dziedzin.

Odbiorcami są: społeczność lokalna, specjaliści i samorządowcy.


Etapy realizacji działania:

1. zinwentaryzowano dostępne badania i opracowania w przedmiocie projektu
2. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
3. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
4. poszerzono program miejskich instytucji kultury


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!