Projekty rewitalizacyjne Teatru Baj
Działanie: Podwórza

Rok rozpoczęcia: 2016-08-01

Rok zakończenia: 2017-11-01

Adres: Jagiellońska 28

Podmiot realizujący: Teatr Baj

Kontakt do podmiotu realizującego: teatr@teatrbaj.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: mgornicki@um.warszawa.pl

Opis działania:

"Podwórza" to projekt społeczny o charakterze lokalnym tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców warszawskiej Pragi. Z założenia jest projektem kładącym nacisk na wartość społeczną i integracyjną, ale przy uwzględnieniu działań artystycznych. Podstawą i jego główną częścią jest próba dotarcia do mieszkańców warszawskiej Pragi i zebranie historii, których bohaterowie funkcjonują w zbiorowej wyobraźni mieszkańców. 

Zapraszamy na spektaklt "DOM".
TERMINY:
23 lipca – PREMIERA podwórko przy ul. Kłopotowskiego 28, godzina 18.00
24 lipca – podwórko przy ul. Środkowej 6a, godzina 18.00
25 lipca – łąka przy ul. Rybieńskiej 21, godzina 18.00
26 lipca – podwórko przy ul. Łochowskiej 31, godzina 18.00
27 lipca – podwórko przy ul. Strzeleckiej 2/4/6, godzina 18.00
WSTĘP WOLNY

Projekt dedykowany jest w szczególności tym mieszkańcom Pragi, którzy funkcjonują w społecznościach wykluczonych, niemających kontaktu z teatrem i kulturą w ogóle. Założeniem projektu jest chęć dotarcia do mieszkańców kamienic z propozycją prezentacji na ich podwórku spektaklu o charakterze podwórkowym. Projektowi, poza spektaklem, towarzyszyć będą spotkania oraz koncerty. Tematem naszych działań chcemy uczynić DOM i przestrzeń wokół niego. Spektakl chcemy oprzeć na opowieściach dzieci i dorosłych, materiale wypracowanym w trakcie pracy z aktorami i pedagogami teatru oraz tekstach literackich. Premierę spektaklu przewidujemy 23 lipca. Miejscem prezentacji – spektaklu premierowego i kolejnych pokazów – będą podwórka mieszkalne w odwiedzanej przez nas okolicy.

Tegoroczną niespodzianką realizowaną w ramach projektu będzie pożegnanie teatralnego Podwórza na czas remontu siedziby Teatru Baj

Przewidywane zaangażowanie gospodarzy domów, lokalnych wspólnot, świetlic socjoterapeutycznych, a także pracowników dzielnicowych i socjalnych.


fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

Etapy realizacji działania:

1. pozyskano uczestników projektu
2. podjęto inicjatywę kulturalną rozwijającą twórczość osób starszych
3. poszerzono program miejskich instytucji kultury
4. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!