Projekty rewitalizacyjne Teatru Baj
Działanie: Praskie Partnerstwa Pedagogiczno-Teatralne

Rok rozpoczęcia: 2016-05-01

Rok zakończenia: 2017-11-01

Adres: Jagiellońska 28

Podmiot realizujący: Teatr Baj

Kontakt do podmiotu realizującego: teatr@teatrbaj.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: mgornicki@um.warszawa.pl

Opis działania:

Współpraca Teatru Baj z lokalnymi szkołami, ośrodkami oraz instytucjami przy wspólnym przygotowywaniu spektakli.

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno - Teatralne  rozwijają lokalne partnerstwa nawiazane między Teatrem Baj, a publicznymi i społecznymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz pomocowymi, działającymi w dzielnicy Praga, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie teatru. Wymiana wiedzy o potrzebach dzieci i młodzieży z okolic teatru jako podstawa projektowania działań na ich rzecz, okazała się niezwykle cenna w działaniach teatru. Projekt ma za zadanie m.in. podtrzymać wieloletnią współpracę łączącą promocję edukacyjnych narzędzi teatralnych z podniesieniem świadomości kulturalnej w dzielnicy, wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwiających talenty, tworzenie lokalnych sysytemów wsparcia.

Projekt Praskie Partnerstwa Pedagogiczne zakłada następujące działania: określenie potrzeb dzieci i młodzieży na Pradze; opracowanie warsztatów dla pedagogów i edukatorów, które będą odpowiedzią na te potrzeby; wyłonienie partnerów projektu (np. szkół, świetlic, organizacji NGO itp.), którzy na co dzień współpracują z grupami dzieci; przeprowadzenie warsztatów dla pedagogów reprezentujących każdego z partnerów, dzięki którym pedagodzy zostaną wyposażeni w narzędzia do dalszej pracy z dziećmi; zorganizowanie zwiedzania Teatru Baj dla każdej z grup; organizację na podstawie opracowanych scenariuszy warsztatów w trakcie wakacji (dla dzieci i rodziców); opieka aktorów Teatru Baj nad realizowaną prezentacją przez każdego z partnerów; praca pedagogów z dziećmi w ramach swoich grup; wymiany partnerskie. Podsumowaniem będzie prezentacja wypracowanych w ramach projektu dobrych praktyk i efektu prac każdej z grup. Projekt jest realizowany od 2016 r.


fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

fot. Albert Roca Macia

Etapy realizacji działania:

1. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu
2. pozyskano uczestników projektu
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
5. zrealizowano wydarzenie edukacyjne
6. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
7. poszerzono program miejskich instytucji kultury


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!