Projekty rewitalizacyjne Teatru Baj
Działanie: Praskie partnerstwa pedagogiczno-teatralne

Rok rozpoczęcia: 2018-03-01

Rok zakończenia: 2018-12-01

Adres: Jagiellońska 28

Podmiot realizujący: Teatr Baj

Kontakt do podmiotu realizującego: teatr@teatrbaj.pl

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Praskie Partnerstwa Pedagogiczno - Teatralne to kontynuowacja projektu dotyczącego zawiązania lokalnych partnerstw między Teatrem Baj a publicznymi i społecznymi instytucjami edukacyjnymi, artystycznymi oraz pomocowymi, działającymi w dzielnicy Praga, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie teatru. 

Wymiany wiedzy o potrzebach dzieci i młodzieży z naszego rejonu oraz o możliwościach działania na ich rzecz okazała się niezwykle cenna. Projekt ma za zadanie m.in. podtrzymać wieloletnią współpracę łączącą promocję edukacyjnych narzędzi teatralnych z podniesieniem świadomości kulturalnej w dzielnicy, wsparcie szkół w organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwiających talenty.
Kolejną edycję projektu chcemy jednak oprzeć tylko na pedagogicznych działalniach teatralnych, aby pomóc grupom dziecięcym oraz młodzieżowym w realizacji swojej pasji i rozwoju emocjonalnym. Skupienie się na jednaj dziedzinie pozwoli poświęcić projektowi więcej uwagi partnerów i skupić wokół niego zainteresowanych uczestników.
Hasłem towarzyszącym projektowi od pierwszej edycji jest nieustająco: "jestem dobry. Jestem madry. Jestem ważny. Jestem z Pragi."


Teatr Baj

Dokumenty:

Brak załączników.

Etapy realizacji działania:

1. poszerzono program miejskich instytucji kultury
2. zrealizowano wydarzenie kulturalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!