Animatorzy Rewitalizacji
Działanie: Weronika Chodacz - animatorka rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym

Rok rozpoczęcia: 2018-02-15

Rok zakończenia: 2019-12-16

Adres: Teatr Rampa, Kołowa 20

Podmiot realizujący: Weronika Chodacz

Kontakt do podmiotu realizującego: rewitalizacja.weronika@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

~~Park WiechaAnimatorzy mogą także służyć pomocą w zainicjowaniu kontaktów czy rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin i rozmowy w czasie dyżurów.

Targówek Mieszkaniowy
Weronika Chodacz

rewitalizacja.weronika@gmail.com

Dyżury:
Wtorek - godz. 18.00-20.00

Park Wiecha

"Wspieram pomysły mieszkanek i mieszkańców na zmiany w dzielnicy. Pomagam w zaplanowaniu i przeprowadzeniu inicjatywy społecznej lub kulturalnej na Targówku Mieszkaniowym.

Dowiaduję się o wydarzeniach kulturalnych i wymieniam informacjami o tym, co dzieje się w prawobrzeżnej części Warszawy. Pomogę nawiązać kontakt z osobami, które prowadzą już własne działania.

Interesuje mnie wszystko związane z dziedzictwem Targówka Mieszkaniowego i zawsze chętnie o tym rozmawiam."

 Weronika Chodacz
Etapy realizacji działania:

1. utworzono system stypendiów animatorskich
2. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
5. rozstrzygnięto konkurs
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!