Animatorzy Rewitalizacji
Działanie: Rafał Suchocki - animator rewitalizacji na Targówku Fabrycznym

Rok rozpoczęcia: 2018-02-15

Rok zakończenia: 2019-12-16

Adres: Księcia Ziemowita 16

Podmiot realizujący: Rafał Suchocki

Kontakt do podmiotu realizującego: rewitalizacja.rs@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Animatorzy mogą także służyć pomocą w zainicjowaniu kontaktów czy rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin i rozmowy w czasie dyżurów.

Targówek Fabryczny
Rafał Suchocki
rewitalizacja.rs@gmail.com

Dyżury:
Centrum Kultury i Aktywności - ul. Siarczana 6
Wtorek - godz. 18.00 -20.00
 

Teren nazywany Targówkiem Fabrycznym, a na niektórych mapach i w nielicznych dokumentach – Targówkiem Przemysłowym, przyłączony został do Warszawy w 1916 roku. Był bardzo zaniedbany. Wokół, aż do zburzonych fortów rosyjskich, rozciągały się częściowo jeszcze eksploatowane torfowiska. Na niewielkich piaszczystych i nieurodzajnych gruntach powstawały drobne skupiska biednych domków, wznoszonych przez osadników rolnych i robotników fabrycznych.

Powietrze zatruwała ostatnia na obszarze Warszawy kościarnia Bacha - Alberga, a z pierwszej polskiej fabryki chemicznej „Kijewski, Scholtze i Spółka” wydobywały się zielono-żółte opary siarczane. Targówek był odcięty od Pragi i centrum Warszawy. Dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w uruchomiono dwie linie autobusowe łączące Targówek Fabryczny z Targową i Radzymińską.

Obszar zawdzięcza swoją nazwę licznym fabrykom i zakładom przemysłowym, które powstawały tu od drugiej połowy XIX wieku. Oprócz wspomnianej Fabryki Płodów Chemicznych wybudowano na Targówku hutę szkła, a między ulicami Księcia Ziemowita i Radzymińską wzniesiono przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem ropy naftowej. Targówek Przemysłowy siłą rzeczy był zatem miejscem lokacji osiedli robotniczych, a także podmiejskich gospodarstw rolnych, których pozostałości – z uwagi na peryferyjną lokalizację – można dziś jeszcze odnaleźć. W okresie dwudziestolecia międzywojennego na terenie Targówka Fabrycznego zbudowano sieć elektryczną i wodociągową. W okresie PRL była to dzielnica przeznaczona głównie pod zabudowę przemysłową, dlatego wyburzono znaczną część domów i wysiedlono mieszkańców.

Targówek Fabryczny, głównie ze względu na jego osobliwe położenie (w kształcie trójkąta z dwiema liniami kolejowymi na dwóch bokach), w dalszym ciągu pozostaje jedną z najbardziej zaniedbanych dzielnic stolicy z niewielką gęstością  zaludnienia. Jego zabudowę stanowią głównie kamienice i ceglane domy sprzed 1939 roku oraz kilka zachowanych drewnianych budynków

W ostatnich latach Targówek Fabryczny stał się miejscem licznych inwestycji. Powstają tutaj duże centra logistyczne i magazyny. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu oraz obecności i cierpliwej, wręcz pozytywistycznej pracy organizacji pozarządowych, znacząco zmienia się sposób funkcjonowania społeczności Targówka. Redefiniowane są pojęcia: wspólnoty, sprawczości, celów i sensu. Jest tutaj kilka miejsc, które po kilku latach działalności śmiało można nazwać centrami aktywności mieszkańców. Każde z nich posiada swojego lidera albo grupę liderów, wywodzących się często z lokalnej społeczności. Są to: Café Sąsiad przy ul. Ziemowita z dynamicznie działającą Radą Osiedla Targówek Fabryczny, Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego z księdzem proboszczem Tomaszem Gillem i Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I. Wszystkie te miejsca angażują się także w różne formy wsparcia uchodźców z Ośrodka przy ul. Księżnej Anny.

Na szczególną uwagę zasługuje eklektyczna willa na ul. Siarczanej, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Café Sąsiad. Powstała ok. 1900 roku, należała do rodziny któregoś z potentatów „płodów chemicznych” –  Kijewskiego albo Scholtze’a (źródła nie są w tej kwestii zgodne). W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji willa jest obecnie remontowana po to, by w ciągu najbliższego roku przekształcić się w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej.Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, fot. Mariusz Prelwitz

Willa na Siarczanej, w której powstanie niebawem Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, fot. Mariusz Prelwitz

Cafe Sąsiad, fot. Mariusz Prelwitz

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego, fot. Mariusz Prelwitz

Etapy realizacji działania:

1. utworzono system stypendiów animatorskich
2. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
5. rozstrzygnięto konkurs
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!