Animatorzy Rewitalizacji
Działanie: Maria Dąbrowska-Majewska - animatorka rewitalizacji na Starej Pradze

Rok rozpoczęcia: 2018-02-15

Rok zakończenia: 2019-12-16

Adres: Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

Podmiot realizujący: Maria Dąbrowska-Majewska

Kontakt do podmiotu realizującego: rewitalizacja.mdm@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Animatorzy mogą także służyć pomocą w zainicjowaniu kontaktów czy rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin i rozmowy w czasie dyżurów.

Stara Praga
Maria Dąbrowska-Majewska

rewitalizacja.mdm@gmail.com

Dyżury:

Środa - 16:00 - 19:00
Centrum Kreatywności - ul. Targowa 56
Latem - Bazar Rózyckiego - ul. Brzeska 23

Animatorzy Rewitalizacji działają na sześciu podobszarach wskazanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku: Kamionku, Szmulowiźnie, Nowej Pradze, Starej Pradze, Targówku Mieszkaniowym i Targówku Fabrycznym.Maria Dąbrowska-Majewska

Etapy realizacji działania:

1. utworzono system stypendiów animatorskich
2. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
5. rozstrzygnięto konkurs
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!