Animatorzy Rewitalizacji
Działanie: Piotr Stryczyński - animator rewitalizacji na Nowej Pradze

Rok rozpoczęcia: 2018-02-15

Rok zakończenia: 2019-12-16

Adres: Stalowa 28

Podmiot realizujący: Piotr Stryczyński

Kontakt do podmiotu realizującego: rewitalizacja.piotrs@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

Animatorzy Rewitalizacji pomagają w uzyskaniu informacji o Programie Rewitalizacji, wspierają działania kulturalno-społeczne oraz pomagają instytucjom i mieszkańcom w realizacji ich projektów.

Animatorzy mogą także służyć pomocą w zainicjowaniu kontaktów czy rozpoczęciu współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, artystami, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzin i rozmowy w czasie dyżurów.

Nowa Praga
Piotr Stryczyński

rewitalizacja.piotrs@gmail.com

Dyżury:
Poniedziałki, godz. 19:00-20:00, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1

Animatorzy Rewitalizacji działają na sześciu podobszarach wskazanych w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku: Kamionku, Szmulowiźnie, Nowej Pradze, Starej Pradze, Targówku Mieszkaniowym i Targówku Fabrycznym.Piotr Stryczyński

Etapy realizacji działania:

1. utworzono system stypendiów animatorskich
2. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
3. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
4. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
5. rozstrzygnięto konkurs
6. ogłoszono konkurs ofert


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!