Otwarta Rampa

Rok rozpoczęcia: 2016-06-01

Rok zakończenia: 2017-12-01

Adres: ul. Kołowa 20, Warszawa

Podmiot realizujący: Teatr Rampa na Targówku

Kontakt do podmiotu realizującego: otwartarampa@gmail.com

Podmiot nadzorujący: Biuro Kultury

Kontakt do podmiotu nadzorującego: amakohin@um.warszawa.pl

Opis działania:

OTWARTA RAMPA stanowi kontynuację i rozwinięcie działań podjętych w 2016 roku w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji przez Teatr Rampa. Zakłada on kontynuowanie rozpoczętego już procesu tworzenia oraz koordynowania w Teatrze Rampa i jego najbliższym otoczeniu przestrzeni dla działań zmierzających do aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

W ramach Otwartej Rampy realizowane są aktywności w czterech kategoriach:
 "Przestrzeń otwarta" -  Klub Rampa i Cafe Sax, miejsca cyklicznych spotkań, działań edukacyjnych o szerokim potencjalne tematycznym, otwarte na inicjatywy własne mieszkańców i lokalnych organizacji;
"Przestrzeń wewnętrzna" - teatr jako zaplecze dla spersonalizowanych działań z mieszkańcami, takich jak warsztaty tematyczne, działalność grup twórczych i realizacja inicjatyw mieszkańców;
"Przestrzeń zewnętrzna"- wykorzystanie najbliższego otoczenia teatru, w szczególności skweru Wiecha jako obszaru otwartego na przedsięwzięcia artystyczne i społeczne inicjowane przez zespół projektu;
Internet oraz inne media jako narzędzia promocji, relacjonowania działań oraz systematycznej komunikacji z mieszkańcami. Efektem realizacji projektu będzie aktywizacja mieszkańców Targówka w obszarze kultury i spraw społecznych istotnych z ich punktu widzenia, a także otwarcie się Teatru Rampa na oddolne inicjatywy mieszkańców.

Więcej informacji i aktualny program można znaleźć na:

Facebook Otwarta Rampa

oraz na stronie www.teatr-rampa.pl/otwarta-rampaa


Koncert utworów Boba Dylana

Przestrzeń eksperymentalna

Warsztaty

Otwarta Rampa świątecznie

Otwarta Rampa świątecznie

Koncert

Dokumenty:

Brak załączników.

Etapy realizacji działania:

1. poszerzono program miejskich instytucji kultury
2. zrealizowano wydarzenie kulturalne
3. udostępniono wyremontowane pomieszczenie społeczności lokalnej
4. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!