Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Chór Chór Hurra!

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: ul. Dąbrowszczaków 2

Podmiot realizujący: Fundacja Sztuki Arteria

Kontakt do podmiotu realizującego: anna.maminska@arteria.art.pl

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Otwarte spotkania muzyczne raz w tygodniu były prowadzone przez zawodowego chórmistrza. Chór był otwarty - międzypokoleniowy i wielokulturowy, a uczestnictwo w nim bezpłatne. Repertuar tworzyły piosenki z Pragi i z różnych stron świata w nowych aranżacjach. Równolegle do prób odbywały się zajęcia umuzykalniajace dla dzieci. Próby chóru na praskich podwórkach połączone były z warsztatami (warsztaty prowadziły osoby uczestniczące). Chórzyści uczestniczyli również w happeningach realizowanych w różnych miejscach Pragi. Finałem projektu był koncert chóru i nagranie.

 

W 2016 roku Fundacja Sztuki Arteria przeprowadziła 21 ogólnodostepnych, edukacyjnych, międzypokoleniowych spotkań muzycznych otwartych dla społeczności praskiej, 3 otwarte próby podwórkowe i warsztaty w różnych miejsach Pragi, 3 happeningi muzyczne oraz związała parterstwo z Fundacją Zakochana Warszawa oraz Domem Kultury TuPraga.

W 2017 roku organizacja przeprowadziła 37 ogólnodostepnych, edukacyjnych, międzypokoleniowych spotkań muzycznych otwartych dla społeczności praskiej, 7 otwartych prób podwórkowych i warsztatów w różnych miejsach Pragi, 20 happeningów muzycznych i kontynuowała współpracę z innymi NGO i instytucjami na obszarze ZPR (Centrum Wielokulturowym, Fundacją Zmiana, Muzeum Warszawskiej Pragi, Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy i Rozwoju Q Zmianom, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Praską Światoteką). Sam projekt  był zaprezentowany też dwóm organizacjom pozarządowym (z Krakowa i z Białorusi). 

Więcej informacji: http://chorhurra.pl/


Dokumenty:

Brak załączników.

Etapy realizacji działania:

1. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
2. zorganizowano warsztaty w ramach projektu
3. podjęto działania animacyjne i aktywizujące


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!