Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Partycypacyjny szlak turystyczny na Targówku Fabrycznym

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Siarczana 6

Podmiot realizujący: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Szlak turystyczny po Targówku Fabrycznym był stworzony wraz z mieszkańcami, którzy ostatecznie stali się lokalnymi przewodnikami po okolicy. Wspólnie zostały wybrane miejsca na szlaku, jego forma, szczegóły graficzne oraz mapa. W ramach projektu miały miejsce warsztaty wspomnieniowe oraz  warsztaty.

Zadanie zostało zrealizowane przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia”. W 2016 i 2017 roku organizacja stworzyła z mieszkańcami szlak turystyczny.

Zostałe przeprowadzone wywiady z mieszkańcami i 10 warsztatów w formie seansu wspomnień, powstała strona internetowa prezentująca szlak, stworzone tablice informacyjne, które pojawiły się w przestrzeniach Targówka Fabrycznego, została wydana papierowa mapa w nakładzie 1300 egzemplarzy, a mieszkańcy wzięli udział w warsztatach dla przewodników. Około 120 osób wzięło udział w warsztatach oraz wywiadach, a około 40 w warsztatach plenerowych.  

Więcej informacji: http://targowekmowi.pl/


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zaplanowano i wykonano badania w przedmiocie projektu
2. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
3. zrealizowano wydarzenie edukacyjne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!