Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Wieloosobowość Pragi

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Strzelecka 3

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Głównym celem projektu "Wieloosobowość Pragi" było budowanie wspólnoty lokalnej mieszkańców kamienicy przy ul. Strzeleckiej 3 oraz mieszkańców kwartału ulic Konopackiej, Strzeleckiej, Środkowej i Stalowej. Działania projektowe - zrealizowane przez dwie animatorki we współpracy ze specjalistą ds. promocji - odwoływały się do tożsamości, historii oraz potrzeb mieszkańców. Działania były elastycznie dobierane w zależności od potrzeb uczestników i  prowadzone w oparciu o dotychczasowe doświadczenie Stowarzyszenia w procesach włączających mieszkańców we wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

Zadanie było zrealizowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. W 2016 i 2017 roku zostały zorganizowane: 3 ogólnodostępne wydarzenia rekreacyjne o charakterze sąsiedzkim (spotkanie otwierające projekt, gra miejska, święto My StaLOVA - święto ulicy Stalowej i Nowej Pragi), 58 godzin otwartych integrujących spotkań dla społeczności kwartału ulic: Strzelecka, Konopacka, Stalowa i Środkowa, 5 inicjatyw lokalnych, w tym 2 inicjatywy własne mieszkańców (sąsiedzka impreza, wieczór filmowy, działania na podwórku, inicjatywa lokalna na zagospodarowanie podwórka), stworzenie 4 ogólnodostępnych programów wolnego czasu. 300 osób wzięło udział w zajęciach rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób w wieku 60+.

Do współpracy zostały włączone także 2 organizacje pozarządowe, 4 instytucje prywatne i 1 publiczna.Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
2. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!