Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: W rytmie życia

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Chodakowska 19/31

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie 'Wspólne Podwórko'

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt skupiał się na wspieraniu nawiązywania i rozwoju więzi i relacji między seniorkami oraz przedstawicielami różnych grup ze społeczności. W ramach projektu powstała grupa wsparcia i rozwoju dla kobiet 60+, odbyły się spotkania z kulturą (koncerty w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki), spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty rękodzieła m.in. decoupage, tworzenia dekoracji świątecznych, zajęcia ruchowe, spotkania sąsiedzkie na Wspólnym Podwórku i spotkania seniorek w grochowskich domach. Dodatkowo w ramach działań międzypokoleniowych i międzyprojektowych odbywały się robienie przetworów oraz tworzenie ogródka przed wejściem do Stowarzyszenia.

W 2016 i 2017 roku odbyło się 12 ogólnodostępnych wydarzeń lokalnych/sąsiedzkich (spotkania sąsiedzkie i jeden warsztat międzypokoleniowy), 15 inicjatyw lokalnych (w tym 2 wizyty w domach sąsiedzkich), wydanie 1 książeczki z bajkami, 123 godziny pracy grupy wsparcia i rozwoju dla seniorek, 11 spotkań sąsiedzkich, 17 wyjść/spotkań z kulturą, 12 warsztatów z rękodzieła, 106 godzin zajęć ruchowych, 20 godzin superwizji, 1 wycieczka poza Warszawę. 

W wydarzeniach wzięło udział ok. 90-100 osób.

W działania zaangażowały się dodatkowo 2 podmioty - Orkiestra Sinfornia Varsovia oraz Centrum Społeczne Paca 40.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
2. zrealizowano działania sportowo-rekreacyjne
3. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!