Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Kibicujemy Wileńskiej 13

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Wileńska 13

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Celem projektu było wzmocnienie wspólnoty lokalnej i aktywizacja mieszkańców kamienicy. W ramach projektu zaplanowane były: integracja mieszkańców przy wspólnym stole, zajęcia rekreacyjne (artystyczno-edukacyjne, animacyjno-sportowe, dyskusyjny klub filmowo-historyczny), akcje (czyste podwórko, wspólny klomb, poprawiona infrastruktura, tworzenie historycznego kalendarza, tworzenie filmu). Skład rady podwórka miał się zmieniać, by mieszkańcy stanowili jej główny trzon, a partnerzy byli głosem doradczym. Partnerem projektu była m.in. Fundacja Legii. Projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku.

W 2016 i 2017 roku zostało zorganizowanych 70 ogólnodostępnych wydarzeń sąsiedzkich (38 spotkań integrujących, 20 zajęć rekreacyjnych, 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowo-Historycznego oraz 2 święta podwórka). Udało zrealizować się trzy inicjatywy lokalne (zagospodarować podwórko, założyć domofon i zasadzić choinki na podwórku), 4 wydarzenia rekreacyjne o charakterze sąsiedzkim (instalacja świetlna, wyjście do ogrodu botanicznego, piknik nad Wisłą), 11 wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym opartych o lokalną tożsamość. W sumie ponad 50 mieszkańców brało udział w różnych wydarzeniach projektu.

Działanie zostało zrealizowane we współpracy z 2 organizacjami pozarządowymi, 2 inicjatywami nieformalnymi, 2 przedsiebiorstwami oraz 6 instytucjami publicznymi.   


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. zrealizowano wydarzenie kulturalne
2. zrealizowano wydarzenie edukacyjne
3. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
4. podjęto działania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
5. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
6. pozyskanie do współpracy wspólnoty lokalne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!