Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Praska Pracownia Twórcza

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Lubelska 30/32, Zamoyskiego 20, Kamionek

Podmiot realizujący: Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Komuna Warszawa, Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Projekt był skierowany do osób, które nie uczestniczyły wcześniej w działaniach kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Był on podzielony na cztery części:
- Pracownia małego teatru – to inicjatywy kulturalno-edukacyjne prowadzone na podwórkach, badające potrzeby i zainteresowania mieszkańców,
-  Muzeum społeczne i przejęcia/przyjęcia – to działania artystyczno-społeczne, które czerpią z biografii i zainteresowań mieszkańców konkretnych obszarów oraz warsztaty artystyczne (rzeźbiarskie, z fotografii otworkowej, performatywne), które miały wyłonić lokalnych liderów,
- Azyl Warszawa/Podaj dalej – to warsztaty teatralne, scenograficzno-konstrukcyjne, muzyczne, wideo, graficzne, ruchowo-teatralne, warsztaty „Podaj Dalej” dla młodzieży skierowane do grup międzypokoleniowych, które były podsumowane interaktywnym spektaklem teatralnym,
-  Warsztaty dla liderów – rozwijające umiejętności zarządzania projektami dla osób wyłonionych w czasie projektu.

W 2016 i 2017 roku w ramach zadania odbyły się:

- 17 cykli warsztatowych (to m.in: cykl teatralno-dramaturgiczny, wideo, taneczno-ruchowy, muzyczny, graficzny, scenograficzny, plastyczny),

- 3 pokazy filmów,

- 10 spektakli,

- 1 szkolenie dla lokalnych liderów, 

- 4 wystawy w przestrzeni publicznej (to m.in. Muzeum Społeczne),

- 15 spotkań sąsiedzkich dla osób w wieku 50+,

- 10 mini-koncertów.

Około 700 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym wzięło udział w działaniach międzypokoleniowych w całym projekcie, a 120 w zajęciach rekreacyjnych.

Konsorcjum zaangażowało do działań dodatkowo: 4 organizacje pozarządowe, 3 organizacje publiczne, 2 świetlice sąsiedzkie, 7 lokalnych biznesów.

Strona projektu: http://przyjecia.org/  
Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. poszerzono współpracę z organizacjami lokalnymi
2. pozyskano uczestników projektu
3. zrealizowano wydarzenie edukacyjne
4. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
5. podjęto działania animacyjne i aktywizujące


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!