Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: My sąsiedzi: Targówek Mieszkaniowy

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Radzymińska 111a

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci 'Szansa', Fundacja Akademia Innowacji

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

My-sąsiedzi to partnerski projekt, który był skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe.

W ramach działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku realizatorzy zadania współpracowali z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych.

1.      Targówek Sąsiedzki
W ramach tego działania zostały organizowane pikniki sąsiedzkie, zatrudnieni animatorzy społeczności lokalnych oraz animatorzy osób niepełnosprawnych, odbywały się animacje podwórkowe oraz warsztaty rozwojowe, twórcze i integracyjne w miejscach aktywności lokalnej.


2.      Targówek Aktywny Społecznie
To działanie zakładało pracę z młodzieżą, która miała realizować działanie na rzecz społeczności lokalnej, spotkania dla wolontariuszy i osób potrzebujących wsparcia, zachęcanie firm z Targówka do rozwoju wolontariatu pracowniczego.


3.      Targówek Edukacyjny i Multimedialny
W ramach cyklu „Zwykli-Niezwykli Targówka” przygotowana została wystawa zdjęć dokumentujących lokalnych liderów. 


4.      Targówek Rekreacyjny
W ramach tego obszaru zostały wytyczone trasy wycieczkowe (spacerowe i rowerowe) przedstawiające najciekawsze miejsca dzielnicy, na które zostaną zaproszeni mieszkańcy. Specjalnie dla seniorów prowadzone były zajęcia sportowe w ramach cyklu „Fit na Targówku”.


5.      Targówek Wielokulturowy
Ten obszar związany był z funkcjonowaniem Ośrodka dla Cudzoziemców na Targówku. Inne organizacje działające na rzecz cudzoziemców były zachęcane do dzielenia się swoją wiedzą i włączaniem beneficjentów w działania integracyjne.


6.       Targówek Po-Informowany
W ramach tego obszaru miała miejsce dystrybucja informacji o działaniach na obszarze Targówka (w Internecie i wydawanej raz w miesiącu Gazecie Lokalnej). Informacje były tłumaczone na inne języki z preferowanym językiem rosyjskim, co sprawiało, że stały się dostępne dla mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców

W 2016 i 2017 roku zostały zorganizowane:

- 4 pikniki sąsiedzkie na Targówku Mieszkaniowym i Fabrycznym dla 250 osób,

-140 godzin animacji podwórkowych, 334 godziny działań animatora w klubie Są-Siada,

- ponad 40 wydarzeń w Cafe Sąsiad,

-160 godzin działań instruktorów/specjalistów ds. osób z niepełnosprawnościami,

- działania dwóch grup młodych osób na Targówku Fabrycznym i Mieszkaniowym przez 3 miesiące każdego roku wraz z dodatkowym cyklem 3 mc., 3 działania na rzecz społeczności zrealizowane przez te grupy,

- 47 spotkań 10 wolontariuszy z 10 osobami potrzebującymi,

- 6 spotkań informacyjnych dla wolontariuszy w lokalnych przedsiębiorstwach,

- 5 współpracujących firm,

- stworzenie 5 dzieł multimedialnych w ramach warsztatów twórczych,

- 272 godziny pracy nad projektem "Zwykli-Niezwykli" promującym aktywność w społeczności lokalnej,

- 2 wystawy plenerowe "Zwykli-Niezwykli",

- opracowanie folderu wycieczkowego - Rowerem i pieszo po Targówku,

- 7 spacerów po Targówku Mieszkaniowym dla 153 osób,

- 32 godzin zajęć rekreacyjnych,

- 2 warsztaty z pracy w środowisku wielokulturowym,

- 20 spotkań z kulturami w Cafe Sąsiad i Klubie Są-SIADA, 

- 18 wydań gazetki lokalnej,

- prowadzenie strony Informatora Targówka: http://www.infotargowek.org/informator-lokalny


Etapy realizacji działania:

1. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
2. zrealizowano działania sportowo-rekreacyjne
3. podjęto działania animacyjne i aktywizujące


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!