Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
Działanie: Spotkajmy się na rogu

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Szwedzka 6

Podmiot realizujący: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Kontakt do podmiotu realizującego: biuro@serduszko.org.pl

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

Praska Światoteka, która działa od 2013 roku, dzięki projektowi była otwarta dłużej i rozszerzyła swoją ofertę kulturalną i animacyjną. Stała się centrum działań lokalnych, gdzie mieszkańcy otrzymują wsparcie dla swoich inicjatyw. W ramach projektu odbyły się także zajęcia międzypokoleniowe związane z obsługą komputera, wywiady młodzieży z seniorami, społeczno-edukacyjne gry terenowe dla mieszkańców, spotkania kulinarne, międzypokoleniowe wyjścia kulturalne, pikniki i śniadania sąsiedzkie, wieczorki historyczne, a seniorzy zorganizują wydarzenia dla innych seniorów.

W 2016 i 2017 roku zostały zorganizowane następujące wydarzenia: 22 śniadania sąsiedzkie, 20 wieczorków historycznych, 12 pikników podwórkowych, 8 gier terenowych, 11 kuchni rodzinnych, 220 godzin warsztatów komputerowych i międzypokoleniowych (ponad 80 warsztatów), ponad 100 wydarzeń sąsiedzkich wykorzystujących lokalną infrastrukturę, ponad 70 wydarzeń międzypokoleniowych opierających się o lokalną tożsamość, o dodatkowe 1700 godzin zostało rozszerzone funkcjonowanie Praskiej Światoteki, odbyło się 60 audycji radiowych. Złożony został także projekt do Budżetu partycypacyjnego. 

Do projektu włączyło się także 6 instytucji publicznych, 14 organizacji pozarządowych, 10 podmiotów prywatnych i 5 grup artystycznych.

W sumie około 470 osób wzięło udział w działaniach projektu.


Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:

1. podjęto działania animacyjne i aktywizujące
2. zainicjowano działania związane z budowaniem tożsamości lokalnej
3. zrealizowano działania sportowo-rekreacyjne


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!