Stworzenie miejsca aktywności lokalnej na terenie Szmulowizny
Działanie: Dom Sąsiedzki ''Szmulowizna'' - stworzenie miejsca aktywności lokalnej

Rok rozpoczęcia: 2016

Rok zakończenia: 2017

Adres: Łochowska 31

Podmiot realizujący: Fundacja Hereditas

Kontakt do podmiotu realizującego: szmulowizna@fundacja-hereditas.pl

Podmiot nadzorujący: Centrum Komunikacji Społecznej

Kontakt do podmiotu nadzorującego: inicjatywa@um.warszawa.pl

Opis działania:

To miejsce na warszawskich Szmulkach, w którym panuje zasada wzajemności (jeśli korzystam z zasobów lub działań domu sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, czasem przyniosę ciastka i herbatę, gdy ich zabraknie), wzajemne zaufanie, otwartość, tolerancja i poszanowanie indywidualności każdego mieszkańca.

https://warszawa.tvp.pl/28840541/dom-sasiedzki-szmulowizna


zdjęcie z fanpage (https://www.facebook.com/Dom-S%C4%85siedzki-Szmulowizna-1649162458709870/ )

zdjęcie z fanpage (https://www.facebook.com/Dom-S%C4%85siedzki-Szmulowizna-1649162458709870/ )

zdjęcie z fanpage (https://www.facebook.com/Dom-S%C4%85siedzki-Szmulowizna-1649162458709870/ )

Dokumenty:

Brak załączników.

Linki:

Brak linków.

Etapy realizacji działania:


Legenda:
Etap zakończony
Etap aktualny
Etap planowany

Komentarze:

Żaden komentarz jeszcze nie został dodany!